למה אנחנו תקועים?

שאלון הערכה עצמית

ענו על השאלות הבאות עם הבחירה הנכונה ביותר עבורכם. 
השאלון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

למה אנחנו תקועים?

השאלון לא מחליף התייעצות מקצועית.